Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4381 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
220 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 721.5 куб.м. 29.5 куб.м. 1090 куб.м.
см,бб,здгл,бк
2027 Продажба на стояща дървесина на корен 46,351.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2027 Виж пълна информация
4379 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 378 куб.м. 0 куб.м. 390 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за продажба на дървесина 26,673.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2025 Виж пълна информация
4376 ДГС Казанлък 19.06.2020 22.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 193 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
2024 Процедури за продажба на дървесина 12,600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2024 Виж пълна информация
4365 ДГС Казанлък 16.06.2020 17.06.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 1199 куб.м. 0 куб.м. 1231 куб.м.
бк, гбр
2029 Процедури за добив на дървесина 49,833.30 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4299 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за продажба на дървесина 48,435.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2025 Виж пълна информация
Процедура № 4299 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!
4298 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 393 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп
2024 Процедури за добив на дървесина 16,063.41 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4292 ДГС Казанлък 27.05.2020 28.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
30 куб.м. 21 куб.м. 0 куб.м. 32 куб.м. 102 куб.м. 0 куб.м. 185 куб.м.
чб,бб,ак
2026 Продажба на стояща дървесина на корен 7,825.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
4287 ДГС Казанлък 27.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
242 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 70 куб.м. 721.5 куб.м. 29.5 куб.м. 1090 куб.м.
бк,бб,см,дгл
2027, 2028 Продажба на стояща дървесина на корен 49,576.50 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен от обекти 2027 и 2028. Виж пълна информация
Процедура № 4287 на ДГС Казанлък от 27.05.2020 е прекратена!
4280 ДГС Казанлък 21.05.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък. Виж пълна информация
4250 ДГС Казанлък 15.05.2020 18.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 3 куб.м. 0 куб.м. 13 куб.м. 206 куб.м. 0 куб.м. 257 куб.м.
чб, бб, см
2023 Продажба на стояща дървесина на корен 10,387.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина на корен от общинска горска територия Виж пълна информация
4183 ДГС Казанлък 05.05.2020 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 287 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см,тп
2018,2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 25,690.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
4181 ДГС Казанлък 05.05.2020 07.05.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 678 куб.м. 0 куб.м. 690 куб.м.
здб,бк,гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 26,875.44 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
4135 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 30,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
4134 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини монитори, телефони и факс апарати, UPS устройство, модеми, рутери и др. Виж пълна информация
4133 ДГС Казанлък 30.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
4131 ДГС Казанлък 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ПРЕПАРАТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА, ПОДОБРИТЕЛИ НА ПОЧВА, ТОРОВЕ И ДР. ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
Процедура № 4131 на ДГС Казанлък от 14.04.2020 е прекратена!
4130 ДГС Казанлък 14.04.2020 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,970.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ, МОНТАЖ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТП ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
4093 ДГС Казанлък 02.04.2020 03.04.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
287 куб.м. 198 куб.м. 0 куб.м. 758 куб.м. 1561.1 куб.м. 103.9 куб.м. 2886 куб.м.
здб,бk, цр, гбр,ак, тп, бб,чб,см
2018, 2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 188,873.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 4093 на ДГС Казанлък от 02.04.2020 е прекратена!
4018 ДГС Казанлък 17.03.2020 18.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 31 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 331 куб.м.
бк
182109-1 Процедури за продажба на дървесина 21,515.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 4018 на ДГС Казанлък от 17.03.2020 е прекратена!
3987 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 619 куб.м. 833.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1741 куб.м.
здб,тп, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за продажба на дървесина 114,914.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3987 на ДГС Казанлък от 11.03.2020 е прекратена!