Процедура № 6339 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6339 на ДГС Казанлък от 26.10.2022 е прекратена!
ДГС Казанлък 26.10.2022 2,148.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача „Открит конкурс“ „Отглеждане млади насаждения без материален добив - Премахване на нежелани дървесни и храстови видове“ в Обект № 12-22-203

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-22-203 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.