Процедура № 6978 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 18.03.2024 44,336.63 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача „Открит конкурс“
Предмет Ръчно почистване площи, почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури “ в Обект № 12-24-201, в горски територии държавна собственост на територията на ТП „ Държавно горско стопанство Казанлък“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-24-201 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.