slide

Контакти | ДГС Казанлък

Директор:
инж. Мирена Ванева Татарджийска
Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа
Седалище и адрес на управление:
гр. Казанлък, бул. “Освобождение “ №19
e-mail:
dgskazanluk@uidp-sliven.com
телефон:
0431/ 6 47 76
факс: