Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Казанлък, бул. “Освобождение “ №19

e-mail : dgskazanluk@uidp-sliven.com
тел. 0431/ 6 47 76
факс