Грска сертификация

Политика за управление на горите ДГС Кк
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДГС Казанлък
Вътешни правила спорове ДГС Кк
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДГС Казанлък
Вътрешни правила дискриминация ДГС Кк
Файл
Добавен
20.05.2020 / ДГС Казанлък
ПЛАН за евакуация
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Казанлък
Declaration commitment_FSC_PfA ДГС Кк
Файл
Добавен
19.05.2020 / ДГС Казанлък
Заинтерисовани страни Годишен план ТП ДГС Кк 2020 г.
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Казанлък
Вътрешни правила за защита на лицата подали сигнали за корупция или конфликт на интереси в ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Казанлък
Оценка на социалното въздействие от дейноста на ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Казанлък
Доклад за гори с висока консервационна стойностна територията на ТП ДГСКазанлък
Файл
Добавен
07.05.2020 / ДГС Казанлък