slide

Процедури | ДГС Казанлък

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7029 ДГС Казанлък 28.06.2024 12-24-203 Лесокултурни мероприятия 1,912.12 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6979 ДГС Казанлък 18.03.2024 12-24-202 Лесокултурни мероприятия 18,172.14 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6978 ДГС Казанлък 18.03.2024 12-24-201 Лесокултурни мероприятия 44,336.63 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6709 ДГС Казанлък 20.06.2023 12-23-203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,763.21 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6607 ДГС Казанлък 20.03.2023 чб, здб, мжд, гбр, кгбр, бл, срлп, здгл, бб, см, бк, цр Открит конкурс №2 Дългосрочни договори 372,684.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6481 ДГС Казанлък 22.12.2022 12-23-202 Лесокултурни мероприятия 23,757.74 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6480 ДГС Казанлък 22.12.2022 12-23-201 Лесокултурни мероприятия 17,987.06 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6452 ДГС Казанлък 19.12.2022 ak 2238-ТР Процедури за добив на дървесина 25,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6340 ДГС Казанлък 26.10.2022 12-22-203 Лесокултурни мероприятия 2,148.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6339 на ДГС Казанлък от 26.10.2022 е прекратена!
6339 ДГС Казанлък 26.10.2022 12-22-203 Лесокултурни мероприятия 2,148.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6019 ДГС Казанлък 14.03.2022 12-22-201 Лесокултурни мероприятия 24,923.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6018 ДГС Казанлък 14.03.2022 12-22-202 Лесокултурни мероприятия 13,277.86 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5972 ДГС Казанлък 28.02.2022 бук, габър 2221 Процедури за продажба на дървесина 22,964.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5971 ДГС Казанлък 28.02.2022 бук, габър 2221 Процедури за добив на дървесина 27,506.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5934 ДГС Казанлък 10.02.2022 здб,бк,цр,гбр,ак 2207, 2212 Процедури за продажба на дървесина 57,729.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5887 ДГС Казанлък 30.12.2021 здб,бк,гбр,цр,ак,бб,чб,см 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за продажба на дървесина 458,778.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5871 ДГС Казанлък 17.12.2021 здб,бк,гбр,цр,лп,бб,чб,ак 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за добив на дървесина 249,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5870 на ДГС Казанлък от 17.12.2021 е прекратена!
5870 ДГС Казанлък 17.12.2021 тп 2214 Продажба на стояща дървесина на корен 40,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5869 ДГС Казанлък 17.12.2021 бб, см, здгл, бк, гбр 2201, 2202, 2204, 2206 Процедури за добив на дървесина 143,371.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5824 на ДГС Казанлък от 14.12.2021 е прекратена!
5824 ДГС Казанлък 14.12.2021 бк,гбр 2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС