Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
3639 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2004
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1611 куб.м. 1024 куб.м. 0 куб.м. 1426 куб.м. 2270 куб.м. 0 куб.м. 6331 куб.м.
чб,бб,дгл
Продажба на стояща дървесина на корен 289,806.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3638 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2002,2003,2005
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1061 куб.м. 57 куб.м. 28 куб.м. 45 куб.м. 772 куб.м. 699 куб.м. 2759 куб.м.
бк,ак,чб,бб
Продажба на стояща дървесина на корен 145,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2002, 2003, 2005 Виж пълна информация
3637 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 572 куб.м. 368 куб.м. 29 куб.м. 2253 куб.м. 49 куб.м. 3325 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
Процедури за продажба на дървесина 224,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3636 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019 2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 355 куб.м. 269 куб.м. 29 куб.м. 3933 куб.м. 49 куб.м. 4689 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
Процедури за добив на дървесина 177,758.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3628 ДГС Казанлък 20.12.2019 2003 Д
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 14416 куб.м.
чб, бб, бк,гбр и др
Дългосрочни договори 607,207.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект №2003Д стопанисвани от ЮИДП ДП и попадащи в обхвата на ДГС СТАРА РЕКА, ДГС ЧИРПАН, ДГС МЪГЛИЖ, ДЛС ТОПОЛОВГРАД И ДГС КАЗАНЛЪК Виж пълна информация
3564 ДГС Казанлък 21.11.2019 192147
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
62 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 180 куб.м. 0 куб.м. 249 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 13,365.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозно количество дървесина на коренот обект 192147 Виж пълна информация
3526 ДГС Казанлък 04.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
3525 ДГС Казанлък 04.12.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък Виж пълна информация
3524 ДГС Казанлък 12.11.2019 13.11.2019 192145, 192146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 1145 куб.м. 0 куб.м. 1157 куб.м.
здб,бк, цр, гбр,лп
Процедури за добив на дървесина 42,589.63 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3516 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019 192145, 192146
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
11 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 578 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.
здб,бк,гбр, цр
Процедури за продажба на дървесина 44,415.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3515 ДГС Казанлък 07.11.2019 08.11.2019 192143
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
26 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 74 куб.м. 0 куб.м. 106 куб.м.
бк
Продажба на стояща дървесина на корен 5,644.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 3515 на ДГС Казанлък от 07.11.2019 е прекратена!
3507 ДГС Казанлък 30.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък“ Виж пълна информация
3506 ДГС Казанлък 29.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 4,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Предоставяне на услуги по доставка на питейни води, отвеждане и почистване на отпадъчни води от ВиК оператор за срок от 48 (четиридесет и осем) месеца. Виж пълна информация
3472 ДГС Казанлък 18.10.2019 21.10.2019 192139, 192140
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
90 куб.м. 48 куб.м. 0 куб.м. 99 куб.м. 787 куб.м. 0 куб.м. 1126 куб.м.
здб,бл, цр, гбр,ак, бб,чб
Процедури за добив на дървесина 33,108.78 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3455 ДГС Казанлък 15.10.2019 16.10.2019 192137, 192138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 78 куб.м.
бк, чб
Процедури за продажба на дървесина 6,685.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 192137, 192138 Виж пълна информация
3431 ДГС Казанлък 28.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 9,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
3430 ДГС Казанлък 24.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия и избор на оператор на балансираща група за обекти собственост на ТП ДГС Казанлък за срок от 12 месеца” Виж пълна информация
3423 ДГС Казанлък 27.09.2019 193135
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 17 куб.м. 395 куб.м. 0 куб.м. 452 куб.м.
бб,см
Продажба на стояща дървесина на корен 17,186.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен от горски територии общинска собственост Виж пълна информация
3412 ДГС Казанлък 24.09.2019 25.09.2019 192137, 192138
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 899 куб.м. 0 куб.м. 1105 куб.м.
здб, бк, гбр, бл, срлп, ак, чб
Процедури за добив на дървесина 45,182.81 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3381 ДГС Казанлък 01.10.2019 Обществени поръчки/Профил на купувача 10,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване на 2/два/ броя употребявани високопроходими леки автомобили за нуждите на ТП ДГС Казанлък“ Виж пълна информация