slide

Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6340 ДГС Казанлък 26.10.2022 12-22-203 Лесокултурни мероприятия 2,148.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 6339 на ДГС Казанлък от 26.10.2022 е прекратена!
6339 ДГС Казанлък 26.10.2022 12-22-203 Лесокултурни мероприятия 2,148.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6019 ДГС Казанлък 14.03.2022 12-22-201 Лесокултурни мероприятия 24,923.70 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6018 ДГС Казанлък 14.03.2022 12-22-202 Лесокултурни мероприятия 13,277.86 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5972 ДГС Казанлък 28.02.2022 бук, габър 2221 Процедури за продажба на дървесина 22,964.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5971 ДГС Казанлък 28.02.2022 бук, габър 2221 Процедури за добив на дървесина 27,506.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5934 ДГС Казанлък 10.02.2022 здб,бк,цр,гбр,ак 2207, 2212 Процедури за продажба на дървесина 57,729.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5887 ДГС Казанлък 30.12.2021 здб,бк,гбр,цр,ак,бб,чб,см 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за продажба на дървесина 458,778.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5871 ДГС Казанлък 17.12.2021 здб,бк,гбр,цр,лп,бб,чб,ак 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за добив на дървесина 249,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5870 на ДГС Казанлък от 17.12.2021 е прекратена!
5870 ДГС Казанлък 17.12.2021 тп 2214 Продажба на стояща дървесина на корен 40,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5869 ДГС Казанлък 17.12.2021 бб, см, здгл, бк, гбр 2201, 2202, 2204, 2206 Процедури за добив на дървесина 143,371.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5824 на ДГС Казанлък от 14.12.2021 е прекратена!
5824 ДГС Казанлък 14.12.2021 бк,гбр 2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5741 ДГС Казанлък 02.12.2021 2148 Процедури за добив на дървесина 13,826.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5728 ДГС Казанлък 30.11.2021 12-21-205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,149.37 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5714 на ДГС Казанлък от 25.11.2021 е прекратена!
5714 ДГС Казанлък 25.11.2021 здб,гбр,цр,лп 2145 Процедури за продажба на дървесина 11,168.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5713 ДГС Казанлък 25.11.2021 здб,гбр,цр,лп 2145 Процедури за добив на дървесина 25,088.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5680 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5680 ДГС Казанлък 10.11.2021 бк, гбр № 2147 Процедури за продажба на дървесина 5,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5679 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5679 ДГС Казанлък 10.11.2021 бк, гбр № 2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5662 ДГС Казанлък 01.11.2021 чб,бб,здб,бк 2143 Продажба на стояща дървесина на корен 76,712.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5661 ДГС Казанлък 01.11.2021 здб,бл,цр,гбр,ак,лп 2144, 2145, 2146 Процедури за продажба на дървесина 37,423.00 лв. без ДДС