Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5416 ДГС Казанлък 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 268 куб.м. 0 куб.м. 274 куб.м.
здб,бл,гбр,цр
2131 Процедури за продажба на дървесина 19,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2131 Виж пълна информация
5415 ДГС Казанлък 02.07.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 468 куб.м. 0 куб.м. 474 куб.м.
здб,бл,гбр,цр
2131 Процедури за добив на дървесина 18,550.14 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2131 Виж пълна информация
5405 ДГС Казанлък 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 454 куб.м. 0 куб.м. 465 куб.м.
здб,бк,гбр
2130 Процедури за продажба на дървесина 32,625.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2130 Виж пълна информация
5400 ДГС Казанлък 29.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6 куб.м. 854 куб.м. 0 куб.м. 865 куб.м.
здб,бк,гбр
2130 Процедури за добив на дървесина 35,480.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2130 Виж пълна информация
5384 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-203 Лесокултурни мероприятия 1,265.76 лв. без ДДС
Предмет: "Отглеждане на млади насаждения без материален добив" Виж пълна информация
5383 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-202 Лесокултурни мероприятия 12,285.09 лв. без ДДС
Предмет: "Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка и залесяване" Виж пълна информация
5345 ДГС Казанлък 28.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 10 куб.м. 1236 куб.м. 0 куб.м. 1278 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2129 Процедури за продажба на дървесина 85,202.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2129 Виж пълна информация
5344 ДГС Казанлък 28.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м. 0 куб.м. 357 куб.м.
здб,цр,гбр
2128 Процедури за продажба на дървесина 24,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2128 Виж пълна информация
5343 ДГС Казанлък 28.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 557 куб.м. 0 куб.м. 557 куб.м.
здб,цр,гбр
2128 Процедури за добив на дървесина 20,591.84 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2128 Виж пълна информация
5304 ДГС Казанлък 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 1702 куб.м. 0 куб.м. 1748 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2117,2129 Процедури за продажба на дървесина 121,870.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2117, 2129 Виж пълна информация
5302 ДГС Казанлък 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12 куб.м. 2202 куб.м. 0 куб.м. 2248 куб.м.
здб,бк,гбр,лп
2117,2129 Процедури за добив на дървесина 72,116.68 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград”, до дома на клиента и до "Кастамону България" АД с. Г.Сахране от обекти № 2117, 2129 Виж пълна информация
5297 ДГС Казанлък 10.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
148 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 594 куб.м. 1875 куб.м. 0 куб.м. 2680 куб.м.
чб,бб,ак
2125,2126,2127 Продажба на стояща дървесина на корен 94,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2125, 2126, 2127 Виж пълна информация
5284 ДГС Казанлък 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м. 32 куб.м. 4 куб.м. 293 куб.м.
тп
2124 Продажба на стояща дървесина на корен 15,903.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен. Виж пълна информация
5226 ДГС Казанлък 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
353 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м. 1105 куб.м. 123 куб.м. 1625 куб.м.
бк
2121 Продажба на стояща дървесина на корен 74,701.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2121 Виж пълна информация
5225 ДГС Казанлък 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
135 куб.м. 319 куб.м. 64 куб.м. 0 куб.м. 1480 куб.м. 0 куб.м. 2028 куб.м.
здб,гбр, цр, чб,бб, здгл,срлп,ак,тп
2118,2119,2122,2123 Продажба на стояща дървесина на корен 79,959.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2118, 2119, 2122, 2123 Виж пълна информация
5182 ДГС Казанлък 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 338 куб.м. 0 куб.м. 455 куб.м.
бк,чб,бб,см
2020 Процедури за продажба на дървесина 32,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад. Виж пълна информация
5181 ДГС Казанлък 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 338 куб.м. 0 куб.м. 455 куб.м.
бк,чб,бб,см
2020 Процедури за добив на дървесина 14,626.31 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
5111 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 359.6 куб.м. 48.4 куб.м. 523 куб.м.
чб,здгл,см,бк
2115 Процедури за продажба на дървесина 37,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2115 Виж пълна информация
5108 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м. 0 куб.м. 470 куб.м.
здб,гбр
2117 Процедури за продажба на дървесина 32,930.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2117 Виж пълна информация
Процедура № 5108 на ДГС Казанлък от 04.03.2021 е прекратена!
5107 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 666 куб.м. 0 куб.м. 670 куб.м.
здб,гбр
2117 Процедури за добив на дървесина 23,066.82 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2117 Виж пълна информация
Процедура № 5107 на ДГС Казанлък от 04.03.2021 е прекратена!