Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5284 ДГС Казанлък 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 25 куб.м. 32 куб.м. 4 куб.м. 293 куб.м.
тп
2124 Продажба на стояща дървесина на корен 15,903.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен. Виж пълна информация
5226 ДГС Казанлък 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
353 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 44 куб.м. 1105 куб.м. 123 куб.м. 1625 куб.м.
бк
2121 Продажба на стояща дървесина на корен 74,701.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2121 Виж пълна информация
5225 ДГС Казанлък 05.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
135 куб.м. 319 куб.м. 64 куб.м. 0 куб.м. 1480 куб.м. 0 куб.м. 2028 куб.м.
здб,гбр, цр, чб,бб, здгл,срлп,ак,тп
2118,2119,2122,2123 Продажба на стояща дървесина на корен 79,959.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2118, 2119, 2122, 2123 Виж пълна информация
5182 ДГС Казанлък 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 338 куб.м. 0 куб.м. 455 куб.м.
бк,чб,бб,см
2020 Процедури за продажба на дървесина 32,205.00 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад. Виж пълна информация
5181 ДГС Казанлък 24.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
84 куб.м. 5 куб.м. 0 куб.м. 28 куб.м. 338 куб.м. 0 куб.м. 455 куб.м.
бк,чб,бб,см
2020 Процедури за добив на дървесина 14,626.31 лв. без ДДС
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
5111 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 27 куб.м. 359.6 куб.м. 48.4 куб.м. 523 куб.м.
чб,здгл,см,бк
2115 Процедури за продажба на дървесина 37,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2115 Виж пълна информация
5108 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 466 куб.м. 0 куб.м. 470 куб.м.
здб,гбр
2117 Процедури за продажба на дървесина 32,930.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2117 Виж пълна информация
Процедура № 5108 на ДГС Казанлък от 04.03.2021 е прекратена!
5107 ДГС Казанлък 04.03.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 666 куб.м. 0 куб.м. 670 куб.м.
здб,гбр
2117 Процедури за добив на дървесина 23,066.82 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2117 Виж пълна информация
Процедура № 5107 на ДГС Казанлък от 04.03.2021 е прекратена!
5100 ДГС Казанлък 26.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 370 куб.м. 0 куб.м. 371 куб.м.
здб,гбр
2116 Процедури за продажба на дървесина 25,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2116 Виж пълна информация
5099 ДГС Казанлък 26.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 570 куб.м. 0 куб.м. 571 куб.м.
здб,гбр
2116 Процедури за добив на дървесина 20,666.20 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2116 Виж пълна информация
5098 ДГС Казанлък 26.02.2021 12-21-201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,869.58 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване площи, почвоподготовка, залесяване, попълване на горски култури и отглеждане на горски култури в обекти № 12-21-201 Виж пълна информация
5056 ДГС Казанлък 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 359.6 куб.м. 48.4 куб.м. 523 куб.м.
чб,здгл,см,бк
2115 Процедури за продажба на дървесина 37,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2115 Виж пълна информация
Процедура № 5056 на ДГС Казанлък от 11.02.2021 е прекратена!
5054 ДГС Казанлък 11.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
88 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 23 куб.м. 559.6 куб.м. 48.4 куб.м. 723 куб.м.
чб,здгл,см,бк
2115 Процедури за добив на дървесина 24,229.69 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента от обект № 2115 Виж пълна информация
5036 ДГС Казанлък 05.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
859 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 162 куб.м. 515.7 куб.м. 57.3 куб.м. 1594 куб.м.
тп
2114 Продажба на стояща дървесина на корен 67,276.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2114 Виж пълна информация
5035 ДГС Казанлък 05.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м. 147 куб.м. 0 куб.м. 191 куб.м.
ак
2113 Процедури за продажба на дървесина 11,615.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2113 Виж пълна информация
5034 ДГС Казанлък 05.02.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 11 куб.м. 0 куб.м. 30 куб.м. 177 куб.м. 0 куб.м. 221 куб.м.
ак
2113 Процедури за добив на дървесина 6,226.55 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” от обект № 2113 Виж пълна информация
4987 ДГС Казанлък 15.01.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
806 куб.м. 99 куб.м. 0 куб.м. 423 куб.м. 4667.80 куб.м. 183.20 куб.м. 6179 куб.м.
бб,чб,дгл,см,бк,гбр,лп,ак,цр,здб
2102 Процедури за продажба на дървесина 273,461.80 лв. без ДДС
Предмет: Търг с тайно наддаване за предварителна продажба на прогнозни количества стояща дървесина на корен от обект 2102 Виж пълна информация
Процедура № 4987 на ДГС Казанлък от 15.01.2021 е прекратена!
4932 ДГС Казанлък 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м. 2610 куб.м. 0 куб.м. 3672 куб.м.
здб,бк,ак,бб
2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Процедури за продажба на дървесина 232,725.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обеки № 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Виж пълна информация
4931 ДГС Казанлък 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
43 куб.м. 100 куб.м. 0 куб.м. 919 куб.м. 3910 куб.м. 0 куб.м. 4972 куб.м.
здб,бк, ак,бб
2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Процедури за добив на дървесина 172,189.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента в обект № 2105, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111 Виж пълна информация
4930 ДГС Казанлък 18.12.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м. 0 куб.м. 955 куб.м.
здб,бл, цр,срлп
2106 Продажба на стояща дървесина на корен 43,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2106 Виж пълна информация