slide

Процедури | ДГС Казанлък

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5870 на ДГС Казанлък от 17.12.2021 е прекратена!
5870 ДГС Казанлък 17.12.2021 тп 2214 Продажба на стояща дървесина на корен 40,385.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5662 ДГС Казанлък 01.11.2021 чб,бб,здб,бк 2143 Продажба на стояща дървесина на корен 76,712.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5624 ДГС Казанлък 14.10.2021 чб, ак, здб 2142 Продажба на стояща дървесина на корен 31,064.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5602 ДГС Казанлък 06.10.2021 бб,чб,здгл 2141 Продажба на стояща дървесина на корен 14,909.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5601 ДГС Казанлък 06.10.2021 см,бб,вб,бк 2140 Продажба на стояща дървесина на корен 70,906.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5549 ДГС Казанлък 09.09.2021 чб, бб, ак, цр, гбр 2135 Продажба на стояща дървесина на корен 101,396.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5548 ДГС Казанлък 09.09.2021 топола, черен бор 2136 Продажба на стояща дървесина на корен 18,304.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5485 на ДГС Казанлък от 11.08.2021 е прекратена!
5485 ДГС Казанлък 11.08.2021 чб,бб 2135 Продажба на стояща дървесина на корен 81,302.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5435 ДГС Казанлък 16.07.2021 см,бб,бк 2134 Продажба на стояща дървесина на корен 80,194.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5419 ДГС Казанлък 06.07.2021 чб,бб 2132 Продажба на стояща дървесина на корен 69,911.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5297 ДГС Казанлък 10.05.2021 чб,бб,ак 2125,2126,2127 Продажба на стояща дървесина на корен 94,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5284 ДГС Казанлък 26.04.2021 тп 2124 Продажба на стояща дървесина на корен 15,903.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5226 ДГС Казанлък 05.04.2021 бк 2121 Продажба на стояща дървесина на корен 74,701.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5225 ДГС Казанлък 05.04.2021 здб,гбр, цр, чб,бб, здгл,срлп,ак,тп 2118,2119,2122,2123 Продажба на стояща дървесина на корен 79,959.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5036 ДГС Казанлък 05.02.2021 тп 2114 Продажба на стояща дървесина на корен 67,276.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4930 ДГС Казанлък 18.12.2020 здб,бл, цр,срлп 2106 Продажба на стояща дървесина на корен 43,360.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 4883 на ДГС Казанлък от 15.12.2020 е прекратена!
4883 ДГС Казанлък 15.12.2020 2106Ц Продажба на стояща дървесина на корен 911,782.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4771 ДГС Казанлък 16.11.2020 бк 2042 Продажба на стояща дървесина на корен 25,197.40 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4756 ДГС Казанлък 09.11.2020 чб,бб,бк,гбр 2039, 2041 Продажба на стояща дървесина на корен 93,572.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
4745 ДГС Казанлък 04.11.2020 здб,гбр, цр, чб,бб, здгл 2038 Продажба на стояща дървесина на корен 6,943.00 лв. без ДДС Профил на купувача