slide

Документи | ДГС Казанлък

Указания добив на НГП
Файл
Добавен
24.04.2024 / ДГС Казанлък
Списък на лицата от Община Казанлък, които желаят да закупят дърва за огрев
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДГС Казанлък
Списък на лицата от Община Казанлък, които желаят да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024г. - 2025г.
Файл
Добавен
15.04.2024 / ДГС Казанлък
Предложение за продажба на дървесина по ценоразпис съгласно чл.71,ал.1,т.4 и ал.2,т.3 за юридически лица.
Файл
Добавен
26.02.2024 / ДГС Казанлък
Списък на желаещите от Община Казанлък да закупят дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025г.
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Казанлък
Писмо до Община Казанлък, относно организиране на снабдяване на местно население за задоволяване с дърва за огрев през отоплителен сезон 2024/2025г.
Файл
Добавен
29.01.2024 / ДГС Казанлък
Списък по населени места на домакинствата желаещи да закупят дърва за огрев за отоплителния сезон 2024г. - 2025г.
Файл
Добавен
29.01.2024 / ДГС Казанлък
Информация за местни търговци.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Казанлък
Банкова сметка ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
17.07.2023 / ДГС Казанлък
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023Г
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Казанлък
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Казанлък
Информация местни търговци.
Файл
Добавен
01.12.2022 / ДГС Казанлък
Количество дървесина за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Казанлък
Информация за количеството и цената на дървата за огрев за физически лица през 2018 г. от района на ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Казанлък
Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Казанлък