slide

Документи | ДГС Казанлък

Информация местни търговци.
Файл
Добавен
01.12.2022 / ДГС Казанлък
Количество дървесина за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Казанлък
Информация за количеството и цената на дървата за огрев за физически лица през 2018 г. от района на ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Казанлък
Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Казанлък