slide

Документи | ДГС Казанлък

Банкова сметка ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
17.07.2023 / ДГС Казанлък
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023Г
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Казанлък
СПИСЪК НА ЛИЦАТА ОТ ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПОЛУЧАТ ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА 2023Г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Казанлък
Информация местни търговци.
Файл
Добавен
01.12.2022 / ДГС Казанлък
Количество дървесина за местни търговци
Файл
Добавен
15.11.2021 / ДГС Казанлък
Информация за количеството и цената на дървата за огрев за физически лица през 2018 г. от района на ТП ДГС Казанлък
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Казанлък
Изисквания при провеждане на процедурите за ползване на дървесина от първа тръжна сесия на 2017 г.
Файл
Добавен
09.11.2016 / ДГС Казанлък