Процедура № 5870 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 5870 на ДГС Казанлък от 17.12.2021 е прекратена!
ДГС Казанлък 17.12.2021 40,385.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обект № 2214.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2214 тп 412 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 113 куб.м. 54 куб.м. 29 куб.м. 608 куб.м.