slide

Ценоразписи | ДГС Казанлък

Предложение за ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дийностите в горсите територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти в района на ТП ДГС Казанлък считано от 06.01.2023г.
Файл
Добавен
07.07.2023 / ДГС Казанлък
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък
Ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Казанлък
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Казанлък
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
01.03.2022 / ДГС Казанлък
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
19.04.2021 / ДГС Казанлък
Ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
31.01.2019 / ДГС Казанлък
Ценоразпис на фиданки и коледни елхи произведени в разсадника на ТП ДГС Казанлък за сезон 2016 / 2017 г.
Файл
Добавен
28.11.2016 / ДГС Казанлък
Ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2016 / ДГС Казанлък