slide

Ценоразписи | ДГС Казанлък

Ценоразпис чл.71.ал.1,т.4 във връзка с ал.2, т.3 за физически лица и или юридически лица
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис обект обект 2411
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис обект обект 2411 до Кастамону
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис корен съгласно чл.71.ал.1,т.1 във връзка с ал.2, т.1 за физически лица
Файл
Добавен
09.05.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис обект 2406
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис обект 2403
Файл
Добавен
10.04.2024 / ДГС Казанлък
ценоразпис обект 2314 ДД- 24
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис чл.71 , 1, т.4 и ал.2 ,т.3
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис по чл.71 , ал.1 , т.4 и ал.2,т.3
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис по чл.71 , ал.1 , т.4 и ал.2,т.3
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис по чл.71 , ал.1 , т.7 във връзка с ал.2,т.1
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис по чл.71 , ал.1 , т.4 и ал.2,т.3
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис по чл.71 , ал.1 , т.4 и ал.2,т.3
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Казанлък
Ценоразпис по чл.71 , ал.1 , т.4 и ал.2,т.3
Файл
Добавен
27.03.2024 / ДГС Казанлък
Предложение за ценоразпис по чл.71, ал.1 от 14.02.2024г. , като се касае за лица включени в списъците по чл.111, ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Казанлък
Предложение за ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти в района на ТП ДГС Казанлък считано от 14.02.2024г. , като се касае за лица включени в списъците по чл.111 , ал.6 от ЗГ.
Файл
Добавен
14.02.2024 / ДГС Казанлък
Предложение за Ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите в горските територии-държавна и общинска собственост и ползването на дървесни горски продукти в района на ТП ДГС Казанлък, считано от 04.01.2024г.
Файл
Добавен
09.02.2024 / ДГС Казанлък
Предложение за ценоразпис по чл.71, ал.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дийностите в горсите територии - държавна и общинска собственост и ползването на дървесина и недървесни горски продукти в района на ТП ДГС Казанлък считано от 06.01.2023г.
Файл
Добавен
07.07.2023 / ДГС Казанлък
Ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица
Файл
Добавен
17.05.2022 / ДГС Казанлък