Процедура № 5934 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 10.02.2022 57,729.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2207, 2212 здб,бк,цр,гбр,ак 22 куб.м. 30 куб.м. 10 куб.м. 167 куб.м. 489 куб.м. 0 куб.м. 718 куб.м.