slide

Процедури | ДГС Казанлък

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5972 ДГС Казанлък 28.02.2022 бук, габър 2221 Процедури за продажба на дървесина 22,964.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5934 ДГС Казанлък 10.02.2022 здб,бк,цр,гбр,ак 2207, 2212 Процедури за продажба на дървесина 57,729.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5887 ДГС Казанлък 30.12.2021 здб,бк,гбр,цр,ак,бб,чб,см 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за продажба на дървесина 458,778.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5714 на ДГС Казанлък от 25.11.2021 е прекратена!
5714 ДГС Казанлък 25.11.2021 здб,гбр,цр,лп 2145 Процедури за продажба на дървесина 11,168.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5680 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5680 ДГС Казанлък 10.11.2021 бк, гбр № 2147 Процедури за продажба на дървесина 5,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5661 ДГС Казанлък 01.11.2021 здб,бл,цр,гбр,ак,лп 2144, 2145, 2146 Процедури за продажба на дървесина 37,423.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5584 ДГС Казанлък 30.09.2021 здб,бл,гбр,цр,бк,лп 2137, 2138, 2139 Процедури за продажба на дървесина 67,850.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5454 ДГС Казанлък 26.07.2021 чб, бб 2104 Процедури за продажба на дървесина 83,180.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5427 ДГС Казанлък 14.07.2021 здб,бк,гбр 2133 Процедури за продажба на дървесина 78,190.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5416 ДГС Казанлък 02.07.2021 здб,бл,гбр,цр 2131 Процедури за продажба на дървесина 19,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5405 ДГС Казанлък 29.06.2021 здб,бк,гбр 2130 Процедури за продажба на дървесина 32,625.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5345 ДГС Казанлък 28.05.2021 здб,бк,гбр,лп 2129 Процедури за продажба на дървесина 85,202.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5344 ДГС Казанлък 28.05.2021 здб,цр,гбр 2128 Процедури за продажба на дървесина 24,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5304 ДГС Казанлък 10.05.2021 здб,бк,гбр,лп 2117,2129 Процедури за продажба на дървесина 121,870.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5182 ДГС Казанлък 24.03.2021 бк,чб,бб,см 2020 Процедури за продажба на дървесина 32,205.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5111 ДГС Казанлък 04.03.2021 чб,здгл,см,бк 2115 Процедури за продажба на дървесина 37,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5108 на ДГС Казанлък от 04.03.2021 е прекратена!
5108 ДГС Казанлък 04.03.2021 здб,гбр 2117 Процедури за продажба на дървесина 32,930.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5100 ДГС Казанлък 26.02.2021 здб,гбр 2116 Процедури за продажба на дървесина 25,985.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5056 на ДГС Казанлък от 11.02.2021 е прекратена!
5056 ДГС Казанлък 11.02.2021 чб,здгл,см,бк 2115 Процедури за продажба на дървесина 37,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5035 ДГС Казанлък 05.02.2021 ак 2113 Процедури за продажба на дървесина 11,615.00 лв. без ДДС Профил на купувача