slide

Процедури | ДГС Казанлък

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6452 ДГС Казанлък 19.12.2022 ak 2238-ТР Процедури за добив на дървесина 25,200.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5971 ДГС Казанлък 28.02.2022 бук, габър 2221 Процедури за добив на дървесина 27,506.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5871 ДГС Казанлък 17.12.2021 здб,бк,гбр,цр,лп,бб,чб,ак 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 Процедури за добив на дървесина 249,208.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5869 ДГС Казанлък 17.12.2021 бб, см, здгл, бк, гбр 2201, 2202, 2204, 2206 Процедури за добив на дървесина 143,371.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5824 на ДГС Казанлък от 14.12.2021 е прекратена!
5824 ДГС Казанлък 14.12.2021 бк,гбр 2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5741 ДГС Казанлък 02.12.2021 2148 Процедури за добив на дървесина 13,826.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5713 ДГС Казанлък 25.11.2021 здб,гбр,цр,лп 2145 Процедури за добив на дървесина 25,088.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5679 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5679 ДГС Казанлък 10.11.2021 бк, гбр № 2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5660 ДГС Казанлък 01.11.2021 здб,бл,цр,гбр,ак,лп 2144, 2145, 2146 Процедури за добив на дървесина 56,906.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5583 ДГС Казанлък 30.09.2021 здб,бл,гбр,цр,бк,лп 2137, 2138, 2139 Процедури за добив на дървесина 59,793.08 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5539 ДГС Казанлък 09.09.2021 здб,бл,цр,гбр,бк,ак 1 Процедури за добив на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5453 ДГС Казанлък 26.07.2021 бб, чб 2104 Процедури за добив на дървесина 29,650.69 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5426 ДГС Казанлък 14.07.2021 здб,бк,гбр 2133 Процедури за добив на дървесина 57,303.14 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5415 ДГС Казанлък 02.07.2021 здб,бл,гбр,цр 2131 Процедури за добив на дървесина 18,550.14 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5400 ДГС Казанлък 29.06.2021 здб,бк,гбр 2130 Процедури за добив на дървесина 35,480.80 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5343 ДГС Казанлък 28.05.2021 здб,цр,гбр 2128 Процедури за добив на дървесина 20,591.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5302 ДГС Казанлък 10.05.2021 здб,бк,гбр,лп 2117,2129 Процедури за добив на дървесина 72,116.68 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5181 ДГС Казанлък 24.03.2021 бк,чб,бб,см 2020 Процедури за добив на дървесина 14,626.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5107 на ДГС Казанлък от 04.03.2021 е прекратена!
5107 ДГС Казанлък 04.03.2021 здб,гбр 2117 Процедури за добив на дървесина 23,066.82 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5099 ДГС Казанлък 26.02.2021 здб,гбр 2116 Процедури за добив на дървесина 20,666.20 лв. без ДДС Профил на купувача