Процедура № 5871 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 17.12.2021 249,208.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс Сеч,разкройване,извоз,рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обекти 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 здб,бк,гбр,цр,лп,бб,чб,ак 125 куб.м. 343 куб.м. 128 куб.м. 2369 куб.м. 4101 куб.м. 60 куб.м. 7126 куб.м.