Процедура № 5824 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5824 на ДГС Казанлък от 14.12.2021 е прекратена!
ДГС Казанлък 14.12.2021 11,313.78 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект № 2147

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2147 бк,гбр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3 куб.м. 215 куб.м. 0 куб.м. 218 куб.м.