Процедура № 6452 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 19.12.2022 25,200.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до търговски склад "Бузовград "

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2238-ТР ak 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 420 куб.м. 0 куб.м. 420 куб.м.