Процедура № 5869 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 17.12.2021 143,371.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Сеч, разкройване, извоз и рампиране на дървесина от обекти № 2201, 2202, 2204, 2206;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2201, 2202, 2204, 2206 бб, см, здгл, бк, гбр 588 куб.м. 119 куб.м. 0 куб.м. 654 куб.м. 3005 куб.м. 80 куб.м. 4446 куб.м.