Процедура № 5741 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 02.12.2021 13,826.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина в Обект 2148

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2148 8 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 300 куб.м. 0 куб.м. 310 куб.м.