Процедура № 5971 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 28.02.2022 27,506.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс Сеч,разкройване,извоз,рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от обект 2221

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2221 бук, габър 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 495 куб.м. 20 куб.м. 531 куб.м.