Процедура № 5887 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 30.12.2021 458,778.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина в обекти 2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2207, 2208, 2211, 2212, 2213, 2216, 2217, 2218, 2219 здб,бк,гбр,цр,ак,бб,чб,см 125 куб.м. 343 куб.м. 128 куб.м. 1970 куб.м. 3300 куб.м. 60 куб.м. 5926 куб.м.