slide

Процедури | ДГС Казанлък

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6709 ДГС Казанлък 20.06.2023 12-23-203 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 1,763.21 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5728 ДГС Казанлък 30.11.2021 12-21-205 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,149.37 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5098 ДГС Казанлък 26.02.2021 12-21-201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 28,869.58 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3768 ДГС Казанлък 03.01.2020 12-20-202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,362.75 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3767 ДГС Казанлък 03.01.2020 12-20-201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,183.35 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
2508 ДГС Казанлък 19.11.2018 128202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 43,022.11 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1823 ДГС Казанлък 16.02.2018 128201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 37,343.48 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
817 ДГС Казанлък 10.03.2017 127201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 48,456.62 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
231 ДГС Казанлък 08.09.2016 12.09.2016 126204 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,625.21 лв. без ДДС