Процедура № 5972 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 28.02.2022 22,964.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет „Търг с тайно наддаване” за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обект № 2221

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2221 бук, габър 5 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 235 куб.м. 20 куб.м. 271 куб.м.