Процедура № 6979 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 18.03.2024 18,172.14 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача „Открит конкурс“
Предмет Механизирани дейности: попълване и отглеждане на тополови култури “, в Обект № 12-24-202

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-24-202 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.