Процедура № 6709 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Казанлък 20.06.2023 1,763.21 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Профил на купувача Открит конкурв
Предмет “Отглеждане млади насаждения без материален добив. Осветляване на култури. Премахване на нежелани дървесни и храстови видове“, в Обект № 12-23-203, в ГТДС .

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-23-203 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.