Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
1047 ДГС Казанлък 19.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
1009 ДГС Казанлък 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,300.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт на котел и отоплителна инсталация на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
1001 ДГС Казанлък 05.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез покупка на препарати за растителна защита, подобрители на почва, торове и др. за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
Процедура № 1001 на ДГС Казанлък от 05.05.2017 е прекратена!
978 ДГС Казанлък 03.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 24,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: «Направа на нови и поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък“ в две обособени позиции, както следва :
Обособена позиция №1 : „Направа на нови и поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора»;
Обособена позиция №2 : „Направа на нови и поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП «ДГС Казанлък - ГСУ Енина и местност «Каракос»
Виж пълна информация
917 ДГС Казанлък 03.05.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 23,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изпълнение на услуги по техническо обслужване – основен, текущ ремонт и профилактика на автомобилите собственост на ТП ДГС Казанлък, както и доставка на резервни части необходими за техническото обслужване Виж пълна информация
530 ДГС Казанлък 02.12.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Текущ ремонт на В и К и ел.инсталации за нуждите на ТП на ДГС Казанлък” Виж пълна информация
436 ДГС Казанлък 24.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,620.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Казанлък”, предвидени в „Наредба № 3 / 28.02.1987 год. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността по трудова медицина” Виж пълна информация
378 ДГС Казанлък 03.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 600.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Изработка и доставка на формуляри по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча и други бланки за нуждите на ЮИДП ДП Териториално поделение Държавно горско стопанство Казанлък Виж пълна информация
343 ДГС Казанлък 04.11.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,040.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Поддръжка на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутъри и други/ за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
244 ДГС Казанлък 27.09.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 48,050.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Избор на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна, за служителите в ТП „ДГС Казанлък” Виж пълна информация
215 ДГС Казанлък 29.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с противопожарна и горско информационна тематика, необходими за нуждите на ТП на ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
162 ДГС Казанлък 05.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 25,462.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на препарати за растителна защита, подобрители за почва торове и др. за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
159 ДГС Казанлък 05.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Текущ ремонт и извън гаранционна поддръжка на бяла и черна техника, кухненско обзавеждане и оборудване, климатици и климатични инсталации Виж пълна информация
158 ДГС Казанлък 23.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 8,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, монтаж и баланс на нови гуми (за всякакъв терен) и ремонт на стари автомобилни гуми за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
147 ДГС Казанлък 01.08.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък Виж пълна информация
50 ДГС Казанлък 21.07.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Изработка, доставка и монтаж на информационни табели с противопожарна и горско информационна тематика, необходими за нуждите на ТП на ДГС Казанлък“ Виж пълна информация
19 ДГС Казанлък 18.07.2016 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка чрез закупуване и монтаж на офис обзавеждане (столове) необходими за нуждите на ТП „ДГС Казанлък“ Виж пълна информация