slide

Процедури | ДГС Казанлък

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5419 ДГС Казанлък 06.07.2021 чб,бб 2132 Продажба на стояща дървесина на корен 69,911.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5416 ДГС Казанлък 02.07.2021 здб,бл,гбр,цр 2131 Процедури за продажба на дървесина 19,240.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5415 ДГС Казанлък 02.07.2021 здб,бл,гбр,цр 2131 Процедури за добив на дървесина 18,550.14 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5405 ДГС Казанлък 29.06.2021 здб,бк,гбр 2130 Процедури за продажба на дървесина 32,625.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5400 ДГС Казанлък 29.06.2021 здб,бк,гбр 2130 Процедури за добив на дървесина 35,480.80 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5384 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-203 Лесокултурни мероприятия 1,265.76 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5383 ДГС Казанлък 15.06.2021 12-21-202 Лесокултурни мероприятия 12,285.09 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5345 ДГС Казанлък 28.05.2021 здб,бк,гбр,лп 2129 Процедури за продажба на дървесина 85,202.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5344 ДГС Казанлък 28.05.2021 здб,цр,гбр 2128 Процедури за продажба на дървесина 24,990.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5343 ДГС Казанлък 28.05.2021 здб,цр,гбр 2128 Процедури за добив на дървесина 20,591.84 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5304 ДГС Казанлък 10.05.2021 здб,бк,гбр,лп 2117,2129 Процедури за продажба на дървесина 121,870.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5302 ДГС Казанлък 10.05.2021 здб,бк,гбр,лп 2117,2129 Процедури за добив на дървесина 72,116.68 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5297 ДГС Казанлък 10.05.2021 чб,бб,ак 2125,2126,2127 Продажба на стояща дървесина на корен 94,998.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5284 ДГС Казанлък 26.04.2021 тп 2124 Продажба на стояща дървесина на корен 15,903.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5226 ДГС Казанлък 05.04.2021 бк 2121 Продажба на стояща дървесина на корен 74,701.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5225 ДГС Казанлък 05.04.2021 здб,гбр, цр, чб,бб, здгл,срлп,ак,тп 2118,2119,2122,2123 Продажба на стояща дървесина на корен 79,959.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5182 ДГС Казанлък 24.03.2021 бк,чб,бб,см 2020 Процедури за продажба на дървесина 32,205.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5181 ДГС Казанлък 24.03.2021 бк,чб,бб,см 2020 Процедури за добив на дървесина 14,626.31 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5111 ДГС Казанлък 04.03.2021 чб,здгл,см,бк 2115 Процедури за продажба на дървесина 37,735.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5108 на ДГС Казанлък от 04.03.2021 е прекратена!
5108 ДГС Казанлък 04.03.2021 здб,гбр 2117 Процедури за продажба на дървесина 32,930.00 лв. без ДДС Профил на купувача