slide

Процедури | ДГС Казанлък

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5713 ДГС Казанлък 25.11.2021 здб,гбр,цр,лп 2145 Процедури за добив на дървесина 25,088.64 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5680 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5680 ДГС Казанлък 10.11.2021 бк, гбр № 2147 Процедури за продажба на дървесина 5,100.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5679 на ДГС Казанлък от 10.11.2021 е прекратена!
5679 ДГС Казанлък 10.11.2021 бк, гбр № 2147 Процедури за добив на дървесина 11,313.78 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5662 ДГС Казанлък 01.11.2021 чб,бб,здб,бк 2143 Продажба на стояща дървесина на корен 76,712.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5661 ДГС Казанлък 01.11.2021 здб,бл,цр,гбр,ак,лп 2144, 2145, 2146 Процедури за продажба на дървесина 37,423.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5660 ДГС Казанлък 01.11.2021 здб,бл,цр,гбр,ак,лп 2144, 2145, 2146 Процедури за добив на дървесина 56,906.47 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5624 ДГС Казанлък 14.10.2021 чб, ак, здб 2142 Продажба на стояща дървесина на корен 31,064.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5602 ДГС Казанлък 06.10.2021 бб,чб,здгл 2141 Продажба на стояща дървесина на корен 14,909.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5601 ДГС Казанлък 06.10.2021 см,бб,вб,бк 2140 Продажба на стояща дървесина на корен 70,906.40 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5584 ДГС Казанлък 30.09.2021 здб,бл,гбр,цр,бк,лп 2137, 2138, 2139 Процедури за продажба на дървесина 67,850.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5583 ДГС Казанлък 30.09.2021 здб,бл,гбр,цр,бк,лп 2137, 2138, 2139 Процедури за добив на дървесина 59,793.08 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5549 ДГС Казанлък 09.09.2021 чб, бб, ак, цр, гбр 2135 Продажба на стояща дървесина на корен 101,396.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5548 ДГС Казанлък 09.09.2021 топола, черен бор 2136 Продажба на стояща дървесина на корен 18,304.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5539 ДГС Казанлък 09.09.2021 здб,бл,цр,гбр,бк,ак 1 Процедури за добив на дървесина 4,440.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
Процедура № 5485 на ДГС Казанлък от 11.08.2021 е прекратена!
5485 ДГС Казанлък 11.08.2021 чб,бб 2135 Продажба на стояща дървесина на корен 81,302.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5454 ДГС Казанлък 26.07.2021 чб, бб 2104 Процедури за продажба на дървесина 83,180.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5453 ДГС Казанлък 26.07.2021 бб, чб 2104 Процедури за добив на дървесина 29,650.69 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5435 ДГС Казанлък 16.07.2021 см,бб,бк 2134 Продажба на стояща дървесина на корен 80,194.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5427 ДГС Казанлък 14.07.2021 здб,бк,гбр 2133 Процедури за продажба на дървесина 78,190.00 лв. без ДДС Профил на купувача

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5426 ДГС Казанлък 14.07.2021 здб,бк,гбр 2133 Процедури за добив на дървесина 57,303.14 лв. без ДДС Профил на купувача