Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3986 ДГС Казанлък 11.03.2020 12.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
164 куб.м. 123 куб.м. 0 куб.м. 559 куб.м. 1033.1 куб.м. 1.9 куб.м. 1941 куб.м.
здб,tp, цр, гбр,ак, бб,чб
2020,2021,2022 Процедури за добив на дървесина 54,465.40 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3981 ДГС Казанлък 09.03.2020 10.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
74 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 7 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м.
чб,бб,ак
2019 Процедури за продажба на дървесина 13,717.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3960 ДГС Казанлък 05.03.2020 06.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 1227.6 куб.м. 102.4 куб.м. 1645 куб.м.
бк,гбр,здб,чб,бб,см
2018 Процедури за добив на дървесина 58,082.50 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
3959 ДГС Казанлък 05.03.2020 06.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
123 куб.м. 53 куб.м. 0 куб.м. 139 куб.м. 728 куб.м. 102 куб.м. 1145 куб.м.
чб,бб,см,бк,гбр,здб
2018 Процедури за продажба на дървесина 80,039.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2018 Виж пълна информация
Процедура № 3959 на ДГС Казанлък от 05.03.2020 е прекратена!
3938 ДГС Казанлък 02.03.2020 04.03.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 47 куб.м. 12 куб.м. 98.4 куб.м. 33.6 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м.
ak, чб
2002 Процедури за продажба на дървесина 7,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3918 ДГС Казанлък 21.02.2020 24.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
250 куб.м. 33 куб.м. 0 куб.м. 106 куб.м. 2230 куб.м. 0 куб.м. 2619 куб.м.
здб,бk, бл, срлп, гбр,трп, ак, мжд, бб, чб
2012, 2013, 2014, 2015, 192138, 182109-1 Процедури за продажба на дървесина 183,059.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3862 ДГС Казанлък 07.02.2020 10.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
497 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 79 куб.м. 683.2 куб.м. 170.8 куб.м. 1430 куб.м.
бк
2016 Процедури за продажба на дървесина 73,836.80 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Tърг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
3854 ДГС Казанлък 03.02.2020 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
6 куб.м. 4 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 368 куб.м. 0 куб.м. 380 куб.м.
здб,бк,бл,ak,срлп, мжд, чб
2015, 192138 Процедури за продажба на дървесина 26,112.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3854 на ДГС Казанлък от 03.02.2020 е прекратена!
3853 ДГС Казанлък 03.02.2020 04.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 183 куб.м. 3644 куб.м. 0 куб.м. 4179 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, чб
2012, 2013, 2014, 2015 Процедури за добив на дървесина 145,565.01 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина до търговски склад “Бузовград” и до дома на клиента Виж пълна информация
3846 ДГС Казанлък 31.01.2020 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
244 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 104 куб.м. 1862 куб.м. 0 куб.м. 2239 куб.м.
здб,бк,гбр,срлп, трп, чб
2012,2013,2014, 182109-1 Процедури за продажба на дървесина 162,277.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
Процедура № 3846 на ДГС Казанлък от 31.01.2020 е прекратена!
3844 ДГС Казанлък 31.01.2020 03.02.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
3 куб.м. 47 куб.м. 12 куб.м. 98.4 куб.м. 24.6 куб.м. 0 куб.м. 194 куб.м.
чб,ак
2002 Продажба на стояща дървесина на корен 7,133.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 3844 на ДГС Казанлък от 31.01.2020 е прекратена!
3768 ДГС Казанлък 03.01.2020 12-20-202 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 5,362.75 лв. без ДДС
Предмет: Механизирано почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на култури. Виж пълна информация
3767 ДГС Казанлък 03.01.2020 12-20-201 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 50,183.35 лв. без ДДС
Предмет: Ръчно почистване на площи, почвоподготовка, залесяване, попълване на култури, отглеждане на култури и отглеждане на млади насаждения без материален добив. Виж пълна информация
3763 ДГС Казанлък 06.01.2020 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
5 куб.м. 57 куб.м. 28 куб.м. 0 куб.м. 657 куб.м. 0 куб.м. 747 куб.м.
ак,чб,бб
2002, 2005 Процедури за продажба на дървесина 26,821.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен Виж пълна информация
Процедура № 3763 на ДГС Казанлък от 06.01.2020 е прекратена!
3762 ДГС Казанлък 06.01.2020 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
46 куб.м. 572 куб.м. 368 куб.м. 29 куб.м. 1626 куб.м. 49 куб.м. 2690 куб.м.
здб,бк,гбр, ак
2001,2006,2007,2008,2011 Процедури за продажба на дървесина 175,577.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3761 ДГС Казанлък 06.01.2020 07.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
12 куб.м. 375 куб.м. 292 куб.м. 0 куб.м. 1464 куб.м. 0 куб.м. 2143 куб.м.
ак
2006,2007,2011 Процедури за добив на дървесина 71,520.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
Процедура № 3761 на ДГС Казанлък от 06.01.2020 е прекратена!
3639 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1611 куб.м. 1024 куб.м. 0 куб.м. 1426 куб.м. 2270 куб.м. 0 куб.м. 6331 куб.м.
чб,бб,дгл
2004 Продажба на стояща дървесина на корен 289,806.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество дървесина на корен за местни търговци Виж пълна информация
3638 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
1061 куб.м. 57 куб.м. 28 куб.м. 45 куб.м. 772 куб.м. 699 куб.м. 2759 куб.м.
бк,ак,чб,бб
2002,2003,2005 Продажба на стояща дървесина на корен 145,093.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: търг с тайно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти № 2002, 2003, 2005 Виж пълна информация
Процедура № 3638 на ДГС Казанлък от 09.12.2019 е прекратена!
3637 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 572 куб.м. 368 куб.м. 29 куб.м. 2253 куб.м. 49 куб.м. 3325 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011 Процедури за продажба на дървесина 224,550.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад Виж пълна информация
3636 ДГС Казанлък 09.12.2019 10.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 355 куб.м. 269 куб.м. 29 куб.м. 3933 куб.м. 49 куб.м. 4689 куб.м.
здб,бк,гбр,ak,срлп, цр, чб
2001,2006,2007,2008,2009,2010,2011 Процедури за добив на дървесина 177,758.90 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Сеч, извоз, разкройване, рампиране, товарене, транспорт и разтоварване на дървесина Виж пълна информация