Процедура № 5728 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 30.11.2021 5,149.37 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс Механизирани дейности: почистване площи, почвоподготовка и залесяване “, в Обект № 12-21-205,

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
12-21-205 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.