Процедура № 5714 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 5714 на ДГС Казанлък от 25.11.2021 е прекратена!
ДГС Казанлък 25.11.2021 11,168.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2145 здб,гбр,цр,лп 4 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 150 куб.м.