Процедура № 4133 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 30.04.2020 4,500.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали за нуждите на ТП ДГС Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.