Процедури

Процедура № 4018 на ДГС Казанлък

Процедура № 4018 на ДГС Казанлък от 17.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 17.03.2020
Втора дата 18.03.2020
Начална цена 21,515.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад

Данни за дървесината

Обект/и № 182109-1
Дървесен вид бк
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 31 куб.м.
За огрев 300 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 331 куб.м.