Процедури

Процедура № 3959 на ДГС Казанлък

Процедура № 3959 на ДГС Казанлък от 05.03.2020 е прекратена!

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 05.03.2020
Втора дата 06.03.2020
Начална цена 80,039.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с тайно наддаване
Предмет Търг с тайно наддаване за продажба на прогнозни количества дървесина от временен склад от обекти № 2018

Данни за дървесината

Обект/и № 2018
Дървесен вид чб,бб,см,бк,гбр,здб
Едра 123 куб.м.
Средна 53 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 139 куб.м.
За огрев 728 куб.м.
ОЗМ 102 куб.м.
Всичко 1145 куб.м.