Процедура № 3381 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Казанлък 01.10.2019 10,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открита процедура „Доставка чрез закупуване на 2/два/ броя употребявани високопроходими леки автомобили за нуждите на ТП ДГС Казанлък“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.