Процедури

Процедура № 3241 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 09.07.2019
Втора дата
Начална цена 2,970.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Събиране на оферти с обява
Предмет Доставака чрез закупуване, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици за нуждите на ТП ДГС Казанлък

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.