Процедури

Процедура № 3093 на ДГС Казанлък

Данни за процедурата

Поделение ДГС Казанлък
Първа дата 28.05.2019
Втора дата
Начална цена 24,320.23 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък в две обособени позиции, както следва : Обособена позиция №1 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Енина, ГСУ Шипка и ГСУ Тунджа – местност „Каракос“ Обособена позиция №2 : Поддържане на съществуващи минерализовани ивици и лесокултурни противопожарни прегради на територията на ТП ДГС Казанлък - ГСУ Тужджа и ГСУ Средна гора.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.