slide

Годишен план за ползване на дървесина | ДГС Казанлък

Годишен план за ползване на дървесина през 2024 година в ТП ДГС "Казанлък"
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Казанлък
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 година.
Файл
Добавен
01.12.2022 / ДГС Казанлък
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Казанлък за 2022 г.
Файл
Добавен
05.11.2021 / ДГС Казанлък
Годишен план за производство на дървесина на ТП ДГС Казанлък за 2021 година
Файл
Добавен
30.11.2020 / ДГС Казанлък
Годишен план за ползване на дървесина 2020 г.
Файл
Добавен
11.11.2019 / ДГС Казанлък
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. на ТП ДГС Казанлък.
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Казанлък
Годишен план ПД/2017 - окончателен - м. януари / ред+пр + доп - изкл/
Файл
Добавен
06.02.2017 / ДГС Казанлък
Годишеп план за ползване на дървесина 2017 год.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Казанлък